Program do sprawdzania plagiatu tekstu
Regulamin Strefa Lotto

 1. Wstęp
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Strefa-lotto.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Strefa-lotto.pl.

 3. Definicje
 4. Strefa-lotto.pl/ Serwis - serwis informacyjny, którego właścicielem jest firma Tomi Soft. Wpis do ewidencji pod nr 4671, Regon 320233481

  Użytkownik - osoba która spełniła warunki rejestracji oraz posiada aktywne kont w serwisie internetowym Strefa-lotto.pl.

  Profil - jest dostępny po zalogowaniu się w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Strefa-lotto.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane oraz inne ustawienia związane z zalogowaniem się w Serwisie

  Login - niepowtarzalny, wybrany podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie.

  Blokada - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

 5. Zasady ogólne:
  1. Użytkownik ma możliwość :
   1. zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Profil.
   2. dodaniu lub usunięcia swoich lotków za pomocą opcji Dodaj lotek oraz Twój lotek.
   3. Zamówieniu prenumeraty lotka za pomocą opcji Prenumerata.
  2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
   1. podejmowaniu działań które mają na celu utrudnienie pracy Serwisu.
   2. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Strefa-lotto.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z profilu.
  4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady profilu.
  5. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden profil, to blokada może zostać założona na wszystkie jego profile w Serwisie.

 6. Rejestracja
  1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza poprawnymi danymi. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Formularz znajdującego się na stronie:
   http://www.strefa-lotto.pl/index.php?action=register
  2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz przejdzie pomyślnie akceptacje profilu w Serwisie.
  3. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Strefa-lotto.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  4. Poprzez pomyślną rejestrację profilu w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Profilu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  6. Rejestrując się w serwisie Strefa-lotto.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Strefa-lotto.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Strefa-lotto.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 7. Profil
  1. Zabrania się przekazywania hasła do profilu osobom trzecim.
  2. W przypadku łamania zasad regulaminu przez Użytkownika, jego konto zostanie zablokowane.
  3. Użytkownik może poprosić administrację Serwisu o usunięcie konta.
  4. Profil użytkownika nie może zostać usunięty jeśli został zablokowany w trybie pkt 5 ust. 2 Regulaminu.
  5. Nowy profil Użytkownika musi zostać aktywowane poprzez link aktywacyjny wysłany e-mailem.
  6. Strefa-lotto.pl ma prawo zablokować, usunąć Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

 8. Lotto
  1. Dodanie lotka do serwisu Strefa-lotto.pl nie jest równoważne z zawarciem zakładu lotto. Jedynym dowodem zawarcia zakładu lotto jest kupon lotto zakupiony w kolekturze lotto.
  2. Serwis Strefa-lotto.pl nie wypłaca wygranych lotto. Wygraną można wypłacić wyłącznie w kolekturze lotto przedstawiając oryginalny kupon zawarcia zakładu lotto.
  3. Strefa-lotto.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne dane umieszczone w serwisie oraz błędy zawarte w wiadomościach prenumerat.
  4. Serwis Strefa-lotto.pl nie przekazuje informacji osobą trzecim na temat ewentualnych wygranych przez konkretnego użytkownika. Dane są zbierane wyłącznie do celów statystycznych.
  5. Użytkownik ma obowiązek o poinformowaniu serwisu Strefa-lotto.pl o zauważonych błędach w serwisie.

 9. Regulamin
  1. Serwis Strefa-lotto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Strefa-lotto.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: 01-09-2009
Statystyki
Odwiedzin
Dziś
Wszystkich

Online
Gości
Uzytkowników

2
0